Ole Halleluyah

Mere jire Oghene me
(I will praise my GOD)
O yovo mere lele(2x)
(Him alone will I serve/follow)

Me re swo ole halleluyah ole halleluyah
K’oghene me
(I will sing a song of halleluyah to my GOD)
Ole halleluyah ole halleluyah
Me re swo k’Jesu me
(A song of halleluyah to my Jesus)